aktualno¶ci    spektakle    galeria    historia
 

Występuj±: Alina Czyżewska, Ewa Wruk, Konrad Stala, Przemek Wi¶niewski, Ignacy Żytkowski

Opracowanie muzyczne:
Ewa Dubicka i Elżbieta Kuczyńska
Scenografia:
Zbigniew Siwek
Reżyseria:
Przemek Wi¶niewski
Premiera -
kwiecień 1999 r.


„...Stylistyka tego teatru oraz sceniczna wyobraĽnia jego twórców oczarowuje mnie cały czas. A już dla swoistej manipulacji publicznoci± jestem pełna podziwu. Władza KREATUR nad widzami jest wręcz nieprawdopodobna.
W EL
ŻBIECIE BAM urzekła mnie, trudna do okrelenia, atmosfera. Momentami czułam się jakbym uczestniczyła
w misterium. Bo, chyba spektakle KREATUR mo
żna porównać włanie do uczestnictwa w rytualnym obrzędzie...”
GAZETKA S
ŁODKOBŁĘKITNA nr 3/99 Zgierz – kwiecień, 1999

"...-Jesz kotlety? - z tym intryguj
±cym pytaniem zwrócił się do widowni aktor Teatru Kreatury z Gorzowa podczas spektaklu ELŻBIETA BAM. -Schabowe - odparła przytomnie jedna z zaproszonych na spektakl gospodyń wiejskich. Zderzenie najmłodszych i najbardziej radykalnych teatrów
z publiczno
ci± wiejsk± okazało się doskonałym pomysłem gardzienickiego przegl±du..."
Roman Pawłowski, GAZETA WYBORCZA - pa
Ľ
dziernik, 1999

„...W roli głównej Ewa Wruk. Nastoletnia aktorka tworzy zaskakuj±co spójn± rolę – uwodzicielki, grzecznego dziewcz±tka i zagubionej kobiety. Jest do bólu szczera i przejmuj±ca, gdy na ciemnej scenie wygłasza pełen napięcia monolog w swojej obronie. ¦wietn± rolę nieco głupkowatego, porażonego urod± Elżbiety policjanta, który ma żonę i co około dziesięciorga dzieci, stworzył Ignacy Żytkowski. Jest zabawny, kiedy trzeba i wzruszaj±cy w swojej głupocie. Ignacy zaskakuje widzów wiadomoci± rodków aktorskich. S± momenty, że cała uwaga widzów skupia się jedynie na nim. Reżyser obudował spektakl kilkoma komicznymi scenami, jak „pojedynek” na prychanie wódk±. Po mistrzowsku pluj± tu na siebie Konrad Stala, graj±cy drugiego policjanta, i sam reżyser – ojciec Elżbiety. Komiczne s± także niektóre sceny z udziałem roztrzęsionej matki Elżbiety – w tej roli bardzo dobra Alina Czyżewska. Kolejny raz Kreatury zaskoczyły widzów scenografi±. Teatr coraz wyraĽniej odchodzi od zgrzebnych papierowych czapeczek i krzeseł jako jedynych rekwizytów. Tym razem scenograf Zbigniew Siwek ubrał aktorów w kostiumy nawi±zuj±ce do epoki, w jakiej żył Charms..."”
Renata Ochwat, GAZETA ZACHODNIA – maj, 1999

Spektakl był prezentowany:
- Pi±te Słodkobłękity - Zgierz - kwiecień, 1999 - I nagroda za spektakl, nagroda im. Tolka Spanowskiego za najlepsz± kreację aktorsk± dla Ewy Wruk
- Przegl
±d Teatrów Komedii HI! HI! HI! – Skierniewice – czerwiec, 1999
- Festiwal Sztuki M
łodych BOMBART – Jelenia Góra – czerwiec, 1999
- Spotkania Teatrów Alternatywnych SCENA STUDENCKA – Opole – czerwiec, 1999
- Barlineckie Lato Teatralne – Barlinek – sierpień, 1999
- IV Mi
ędzynarodowy Festiwal Teatralny OFF KONFRONTACJE TEATRALNE – Lublin, Gardzienice - paĽdziernik, 1999

Fot. Sławek Sajkowski

kontakt  ::  Przemek Wi¶niewski, tel. 789 128 114, kreatury@interia.pl